“Αυτό που έχω στο μυαλό μου, να μπορώ να το βάλω στο χαρτί και εντέλει να το υλοποιήσω
Αυτό που θα δημιουργήσω, να επικοινωνεί
Να απεγκλωβιστώ
Πως λειτουργεί μια ομάδα;
Αφάνεια. Μη αφάνεια
Να μην περάσεις από τον Κόσμο έτσι απλά
Να ξεχωρίζω
Πως φαίνομαι;
Aπώλεια
Να ξεχάσω πράγματα
Θέλω να μείνω εδώ
Θα υπάρξει συνέχεια;
Να ζω από αυτό
Μου έδωσε τις ράγες πάνω στις οποίες θα κινηθώ
Συναισθηματικά με ξεκλείδωσε από τον θυμό
Τέλος εποχής – αλλαγή”