Ελευθερία ή Θάνατος

Eugenia Balabani
Necklace: The Price of Freedom, 2017
Patinated Bronze, Copper, Hematite, Pigment
21,5 x 18 x 2,1 cm

“Δημιουργώ μουσική.
Απ-ελευθερώνομαι.
Απομακρύνω το μόνο σίγουρο.
Τον Θάνατο”.

Panagoula Boulis
Cuffs, 2017
Copper, Silver, Bone
15 x 8 x 6 cm/16 x 8 x 6 cm

“Τρέξε, Vrapo, Τρέξε, Vrapo, Τρέξε, Vrapo”

Erika Gianni
Brooch, 2017
Bone, Unrefined Leather, Bronze, Silk
14 x 3 x 3 cm

“H κίνηση στα πλαίσια της αρμονικής συνύπαρξης.
Ελευθερία.
H οριστική παύση όλων των βιολογικών λειτουργιών.
Θάνατος”.

Alexandra Herrmann
Earrings, 2017
Silver, Bronze, Marble, Pebble, Lava
8 x 3,5 cm