Ύδωρ

“Δύο στοιχεία, μια ολότητα.
Είναι το νερό αυτό που φέρνει τη ζωή, αυτό που κάνει τη ζωή να ρέει”.

Panagoula Boulis
Forearm Piece, 2016
Nylon, Silicone, Pigment
17 x 22 x 13 cm

“Άραγε πόση ζωή κρύβεται σε μια σταγόνα νερό;”

Eugenia Balabani
Rings, 2016
Bronze, Silicone, PVC, Pigment
16 x 5,5 x 3,2 cm /8,5 x 3,4 x 3,7 cm / 6 x 5 x 5 cm

“Η αρχή των Πάντων”

Erika Gianni
Necklace, 2016
Silver, Fishing Cord, Quartz
25 x 23 x 9 cm